همچنان درین بخش:

شمارۀ 22 مجلۀ خ...

July 03, 2018
داونلود: 1007  |  بازدید: 1919

دیدگاه استراتیژ...

June 18, 2018
داونلود: 1345  |  بازدید: 2715

ماهنامه خلافت -...

January 03, 2015
داونلود: 397  |  بازدید: 1041

ماهنامه تغییر -...

June 04, 2017
داونلود: 1511  |  بازدید: 3216

ماهنامه تغییر -...

May 07, 2017
داونلود: 963  |  بازدید: 2931

دیدگاه استراتیژ...

April 26, 2017
داونلود: 2245  |  بازدید: 5063
 

د ۲۰۱۸ د احتمالي پېښو ستراتيژيک لیدلوري کتاب چې په نړۍ کې هر کال د قدرت توازن ارزوي خپور شو

د ۲۰۱۸ د احتمالي پېښو ستراتيژيک لیدلوري کتاب چې په نړۍ کې هر کال د قدرت توازن ارزوي خپور شو. دا کتاب د ۲۰۱۸ز کال احتمالي پېښې څېړي او وړاندوېینه یې کوي. همدارنګه دا کتاب په افغانستان کې د امریکا په تاریخ کې په تر ټولو اوږده جګړه باندې هم بحث کوي او ...

داونلود: 310  |  بازدید: 864  |  تاریخ نشر: Wednesday, July 11, 2018

نظر تانرا مطرح کنید
اسم تان: اسم تانرا داخل نمایید.
ایمیل : آدرس ایمیل تان را داخل نمایید.آدرس ایمیل اشتباه است.
نظر تان: نظرتان را بنویسید
کود : کود امنیتی را داخل کنید
security code
 
 

قابل توجه!

امت پرودکشن یک شبکه پیشگام در راستای نهضت و بیداری امت اسلامی است که در بخش های تصویری، صوتی و نشراتی فعالیت مینماید. لطفا با لایک نمودن این صفحه و نشر آن و با نظریات و پیشنهادات تان در پهلوی بهتر سازی کیفیت تولیدات ما اجر عظیم را از آن خویش نمایید. با ابراز امتنان