همچنان درین بخش:

قسمت بیست ششم م...

August 28, 2018
داونلود: 77  |  بازدید: 187

قسمت بیست پنجم ...

July 18, 2018
داونلود: 115  |  بازدید: 356

سیرت رسول الله ...

July 13, 2018
داونلود: 86  |  بازدید: 336

سیرت رسول الله ...

July 06, 2018
داونلود: 91  |  بازدید: 620

سیرت رسول الله...

July 04, 2018
داونلود: 88  |  بازدید: 298

سیرت رسول الله ...

July 02, 2018
داونلود: 113  |  بازدید: 326
 

سیرت رسول الله صلی الله و علیه وسلم: قسمت سیزدهم

درین برنامه زندگی شصت و سه سالۀ پر بار پیامبر اسلام مورد توجه قرار دارد. تا واضح شود که پیامبر اسلام (چگونه زیستن) را بر اساس افکار و مفاهیم اسلام برای امت بیان کرده است. از اخلاق و عبادات گرفته تا انقلاب و تحول و تأسیس دولت همه را شامل می شود تا اسل...

داونلود: 236  |  بازدید: 895  |  تاریخ نشر: Monday, November 13, 2017

نظر تانرا مطرح کنید
اسم تان: اسم تانرا داخل نمایید.
ایمیل : آدرس ایمیل تان را داخل نمایید.آدرس ایمیل اشتباه است.
نظر تان: نظرتان را بنویسید
کود : کود امنیتی را داخل کنید
security code
 
 

قابل توجه!

امت پرودکشن یک شبکه پیشگام در راستای نهضت و بیداری امت اسلامی است که در بخش های تصویری، صوتی و نشراتی فعالیت مینماید. لطفا با لایک نمودن این صفحه و نشر آن و با نظریات و پیشنهادات تان در پهلوی بهتر سازی کیفیت تولیدات ما اجر عظیم را از آن خویش نمایید. با ابراز امتنان