همچنان درین بخش:

اجتناب از کفر و...

July 16, 2018
داونلود: 82  |  بازدید: 205

استفاده از بیرق...

July 10, 2018
داونلود: 58  |  بازدید: 149

حکم قرارداد دوی...

July 05, 2018
داونلود: 46  |  بازدید: 147

دښځی د قدمونو ع...

June 26, 2018
داونلود: 28  |  بازدید: 95

دکتلی،تکتل او م...

June 26, 2018
داونلود: 29  |  بازدید: 102

جهاد د خلافت د ...

January 23, 2018
داونلود: 87  |  بازدید: 226
 

آیا مجازات دنیوی، سبب عفو مجازات أخروی می شود؟

شما می توانید پاسخ های سیاسی، فکری و فقهی امیر حزب التحریر شیخ عطا بن خلیل ابورشته را که بشکل صوتی به زبان خود شما ثبت گردیده، بدست آرید....

داونلود: 174  |  بازدید: 339  |  تاریخ نشر: Monday, October 30, 2017

نظر تانرا مطرح کنید
اسم تان: اسم تانرا داخل نمایید.
ایمیل : آدرس ایمیل تان را داخل نمایید.آدرس ایمیل اشتباه است.
نظر تان: نظرتان را بنویسید
کود : کود امنیتی را داخل کنید
security code
 
 

قابل توجه!

امت پرودکشن یک شبکه پیشگام در راستای نهضت و بیداری امت اسلامی است که در بخش های تصویری، صوتی و نشراتی فعالیت مینماید. لطفا با لایک نمودن این صفحه و نشر آن و با نظریات و پیشنهادات تان در پهلوی بهتر سازی کیفیت تولیدات ما اجر عظیم را از آن خویش نمایید. با ابراز امتنان