همچنان درین بخش:

ماهنامه تغییر -...

June 04, 2017
داونلود: 385  |  بازدید: 532

ماهنامه تغییر -...

May 07, 2017
داونلود: 459  |  بازدید: 1524

دیدگاه استراتیژ...

April 26, 2017
داونلود: 905  |  بازدید: 2186

هجرت و پناهندگی...

April 18, 2017
داونلود: 700  |  بازدید: 1611

ماهنامه تغییر -...

April 12, 2017
داونلود: 393  |  بازدید: 1148

مجلۀ قیام - شما...

April 10, 2017
داونلود: 324  |  بازدید: 777
 

ماهنامه تغییر - شماره سوم

اکنون شماره سوم ماهنامه "تغییر" با پرداختن به وقایع داغ جهان و امت اسلامی به دسترس تان قرار دارد، برای آوردن تغییر واقعی کوشا باشید و با نشر و پخش افکار این ماهنامه أجر دارین را نصیب حال تان گردانید....

داونلود: 86  |  بازدید: 2629  |  تاریخ نشر: Sunday, May 22, 2016

نظر تانرا مطرح کنید
اسم تان: اسم تانرا داخل نمایید.
ایمیل : آدرس ایمیل تان را داخل نمایید.آدرس ایمیل اشتباه است.
نظر تان: نظرتان را بنویسید
کود : کود امنیتی را داخل کنید
security code
 
 

نظریات در مورد این ویدیو:

سید شجاع عارف اوغلو
تشکر و سپاس فراوان از زحمات تک تک تان... اجر تان با الله ج

Thursday, June 02, 2016
شاهد عبدالشهید
منتظر نشر و قابل خوانش شدن این شماره تغییر هستیم!

Saturday, May 28, 2016

قابل توجه!

امت پرودکشن یک شبکه پیشگام در راستای نهضت و بیداری امت اسلامی است که در بخش های تصویری، صوتی و نشراتی فعالیت مینماید. لطفا با لایک نمودن این صفحه و نشر آن و با نظریات و پیشنهادات تان در پهلوی بهتر سازی کیفیت تولیدات ما اجر عظیم را از آن خویش نمایید. با ابراز امتنان