همچنان درین بخش:

ماهنامه تغییر -...

June 04, 2017
داونلود: 385  |  بازدید: 532

ماهنامه تغییر -...

May 07, 2017
داونلود: 459  |  بازدید: 1524

دیدگاه استراتیژ...

April 26, 2017
داونلود: 905  |  بازدید: 2186

هجرت و پناهندگی...

April 18, 2017
داونلود: 700  |  بازدید: 1611

ماهنامه تغییر -...

April 12, 2017
داونلود: 393  |  بازدید: 1148

مجلۀ قیام - شما...

April 10, 2017
داونلود: 324  |  بازدید: 777
 

ماهنامه تغییر - شماره اول

ماهنامه "تغییر" یکی از نشرات جدید حزب التحریر-ولایه افغانستان است که اکنون، نخستین شماره آن بدسترس همه کسانی که خواستار شنیدن کلمه حق هستند، قرار می گیرد. این ماهنامه در واقع پوشش دهنده ی اخبار داغ جهان، به ویژه قضایای مرتبط به امت مسلمه و سرزمین ها...

داونلود: 110  |  بازدید: 2490  |  تاریخ نشر: Monday, February 29, 2016

نظر تانرا مطرح کنید
اسم تان: اسم تانرا داخل نمایید.
ایمیل : آدرس ایمیل تان را داخل نمایید.آدرس ایمیل اشتباه است.
نظر تان: نظرتان را بنویسید
کود : کود امنیتی را داخل کنید
security code
 
 

قابل توجه!

امت پرودکشن یک شبکه پیشگام در راستای نهضت و بیداری امت اسلامی است که در بخش های تصویری، صوتی و نشراتی فعالیت مینماید. لطفا با لایک نمودن این صفحه و نشر آن و با نظریات و پیشنهادات تان در پهلوی بهتر سازی کیفیت تولیدات ما اجر عظیم را از آن خویش نمایید. با ابراز امتنان