همچنان درین بخش:

څوشیبی له قران ...

September 22, 2018
داونلود: 21  |  بازدید: 188

څوشیبی له قران ...

September 20, 2018
داونلود: 26  |  بازدید: 201

څوشیبی له قران ...

September 19, 2018
داونلود: 39  |  بازدید: 201

څوشیبی له قران ...

September 01, 2018
داونلود: 49  |  بازدید: 333

څوشیبی له قران ...

August 30, 2018
داونلود: 34  |  بازدید: 157

څوشیبی له قران ...

August 29, 2018
داونلود: 45  |  بازدید: 159
 

(۹) سورة التكوير

در این برنامه ما به تفسیر گوشه ای از احکام و مفاهیم کلام حق می پردازیم؛ تا باشد که برداشت عملی از تفسیر قرآن کریم منحیث راهنما و روش زندگی فردی و جمعی ما گردد...

داونلود: 250  |  بازدید: 871  |  تاریخ نشر: Wednesday, July 22, 2015

نظر تانرا مطرح کنید
اسم تان: اسم تانرا داخل نمایید.
ایمیل : آدرس ایمیل تان را داخل نمایید.آدرس ایمیل اشتباه است.
نظر تان: نظرتان را بنویسید
کود : کود امنیتی را داخل کنید
security code
 
 

قابل توجه!

امت پرودکشن یک شبکه پیشگام در راستای نهضت و بیداری امت اسلامی است که در بخش های تصویری، صوتی و نشراتی فعالیت مینماید. لطفا با لایک نمودن این صفحه و نشر آن و با نظریات و پیشنهادات تان در پهلوی بهتر سازی کیفیت تولیدات ما اجر عظیم را از آن خویش نمایید. با ابراز امتنان